Társasház - Rezsicsökkentési áttekintő 2013. július 01-től

kepviselet 2013.07.22. 09:10

A 2013. július 1-i hatállyal életbe lépő rezsicsökkentésben szereplő közüzemi szolgáltatók oldalairól összegyűjtöttem az általuk közölt tényeket.

Fővárosi Vízművek Zrt.:

A Fővárosi Vízművek Zrt. a rezsicsökkentésről szóló törvényben foglaltaknak eleget téve 2013. július 1-i hatállyal 10%-kal csökkentette a lakossági vízszolgáltatás díját. Budapesten az ivóvíz-fogyasztási díj így lakossági ügyfeleink számára köbméterenként bruttó 218,90 Forint. Az alapdíj tényleges vízfogyasztás esetén bekötésenként havonta bruttó 179,96 Forint.

(Forrás: http://vizmuvek.hu)

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.:

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szolgáltatási területén a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás után a lakossági felhasználók által fizetendő csatornahasználati díj: 300,23 Ft/m3 + áfa.

(Forrás: http://www.fcsm.hu)

 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.:

Kéményseprés díja a fővárosban.  A legelterjedtebb hagyományos gázkémények ellenőrzéséért bruttó 1.270 Ft-ot kell fizetni az év második felétől, és bizonyos esetekben a kiszállási díj is eltörlésre került. Mivel kémény típusonként változó az ár, és a vizsgálat gyakorisága, így a hatályos díjszabás itt található meg.

(Forrás: http://kemenysepro.hu)

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.:

„Tisztelt Ügyfelünk!

Levelünkkel tájékoztatni szeretnénk arról, hogy a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, valamint a 2013. évi CXIV. törvény módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (Ht.).

A törvény által előírt 10 %-os díjcsökkentést a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakban érvényesíti.

A módosítások értelmében a természetes személy ingatlanhasználók részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján a települési önkormányzat rendeletében meghatározott teljes díjat.

A Ht. 91. § (3) bekezdése alapján a társasházat a meghatározott díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ.

A társasház évente írásban köteles tájékoztatni a közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli megoszlásáról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában köteles érvényesíteni a természetes személy ingatlanhasználók tekintetében a társasházat megillető díjcsökkentést.

A megemlített rendelkezések megfelelően alkalmazandóak a lakásszövetkezetekre is. A díjcsökkentést vita esetén a közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenére, azon megfontolásból, hogy a természetes személyek rezsicsökkentéshez fűződő érdeke semmiképpen ne sérüljön, az FKF Zrt. a törvény által előírt nyilatkozatuk hiányában társasházuk/lakásszövetkezetük tekintetében általánosan - figyelembe nem véve a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók megoszlását - már a 2013. július havi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjukban érvényesítette az egyébként csupán a természetes személyeket megillető rezsicsökkentést.

Ezért tisztelettel kérjük, hogy postafordultával szíveskedjenek az FKF Zrt. részére írásban nyilatkozni a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon/lakásszövetkezeten belüli megoszlásáról! (Amennyiben legkésőbb a levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül írásban nem nyilatkoznak, akkor Társaságunk a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően fog eljárni!)

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. elkötelezett a díjfizetők terheinek csökkentésében.”

(Forrás: http://www.fkf.hu)